Untitled


Chào mừng Quý khách đến với dịch vụ Xác thực giao dịch thẻ trực tuyến quốc tế - 3D Secure

3D Secure là một dịch vụ mới của Ngân hàng Á Châu-ACB hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/MasterCard giúp khách hàng sử dụng thẻ quốc tế của ACB thực hiện an toàn giao dịch thanh toán tại các cửa hàng trực tuyến có tham gia dịch vụ "Verified By Visa"(VbV) và "MasterCard SecureCode". Dịch vụ 3D Secure sẽ xác thực chủ thẻ trong quá trình chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Một mật khẩu do chủ thẻ tự tạo hay do ACB cung cấp sẽ được sử dụng trong các giao dịch thanh toán trực tuyến giống như việc sử dụng số PIN tại các máy ATM.


Để đảm bảo an toàn, Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của ACB để đăng ký dịch vụ Xác thực thanh toán qua mạng (3D Secure). Liên hệ Call Center 247 (38 247 247) để biết thêm thông tin chi tiết.

Language
Chưa đăng ký?

Đã đăng ký?
*Số thẻ :
*Mật khẩu tĩnh :
Quên mật khẩu?

Nếu Quý khách đã đăng ký dịch vụ với phương thức mật khẩu tĩnh, Quý khách có thể đăng nhập và thay đổi câu hỏi bí mật, mật khẩu hay cập nhật thông tin.

*Ô bắt buộc phải nhập. Quý khách vui lòng nhập thông tin cần thiết bằng tiếng Việt không dấu

CallCenter Logo